Основно училище "Христо Ботев", с. Левка

 

                                                             СКЪПИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, КОЛЕГИ!


              Д о б р е    д о ш л и    н а    у е б с а йта   на  ОУ  „Христо  Ботев”, с. Левка!

 

  Надяваме се, че той ще улесни контактите ни и ще бъде особено полезен за всички, съпричастни към образованието на нашите деца. Тук можете да намерите информация за най-важните неща, свързани с училището ни - контакти, графици, прием първи клас, документи, обществени поръчки и други. 

 В ОУ „Христо Ботев”, с. Левка сме заложили на целодневно обучение от І до VІІ клас. Класовете са разделени в четири групи ЦДО- две групи в начален етап и две в прогимназиален. Училището е първото средищно и защитено в община Свиленград. То също така помещава две целодневни групи - трета сборна (4-годишни и 5-годишни) група и четвърта група.

  Основните ни приоритети са: превръщане на училището в желана територия за учениците, в привлекателна и авторитетна институция, приобщаване на учениците от малцинствените етнически групи,осигуряване на делова и спокойна атмосфера в учебните часове, наситена с емоции извънкласна дейност, насочена към съхраняване на българските традиции и родолюбие.

© Основно училище "Христо Ботев" - с. Левка